Historie novofundlanďanů "od Trojské skály CS"


Vznik a zakladatelé

Chovná stanice "od Trojské skály CS" vznikla v roce 1969.
Zakladatelkou chovu byla fena BESIE z Kornhausu( od chovatele pana Dobroslava Stehlíka ze Mšece u Rakovníka. Byla to vysoká fena (71cm) s typicky mohutnou hlavou, možno řící, že na fenu až velmi výraznou, přesto však velmi ušlechtilou. Její výšce i odpovídala značná hloubka hrudníku a extrémně silná kostra, (nadprstí 16,5cm). Vyznačovala se velmi silnou, naprosto suverénní povahou, zaujímající v kterékoliv smečce vždy dominantní postavení. Slabinou této feny bylo užší postavení pánevních končetin s menším zaúhlením a ne zcela uzavřená srst na zádi. Jejím otcem byl Baron Kralický Sněžník, který se vyznačoval extrémní mohutností a tomu odpovídající povahou. Matkou byla Arka ze Zámku Lešná", střední fena s velmi ušlechtilou hlavou a mající velmi dobré reprodukční vlastnosti.
Vícero jejích následníků se úspěšně prosazovalo dále v chovu - např. WALDA od Trojská skály a ILLARY od Trojské skály. Lze řící, že tato fena se dědičně tak silně prosazovala, že ještě dnes po 30ti letech můžeme mezi některými našimi psy vidět její vliv, resp. podobu hlavy a mohutnost, viz např. u některých psů z chov.stanice Česorp, (v současnosti pes GODDY Česorp)

Druhou fenou na počátku chovu byla BRIA z Yukonu. Krásná velmi harmonická fena spíše menší postavy, která opakovaně získala tit.Champion ČSSR. Po této feně byl velmi úspěšným psem Cherry od Trojské skály, který dosáhl mnoha pěkných ocenění, nicméně její další chovatelský význam byl zanedbatelný.

Vzhledem ke katastrofálnímu nedostatku vhodných krycích psů v té době se uskutečnilo první krytí Besie z Kornhausu v zahraničí psem HENNER v.Brungerst, který byl následně zakoupen a "dopraven" do Čech a stal tak třetím spoluzakladatelem této chovné stanice. Byl otcem prvních dvou vrhů Besie z Kornhausu, ze kterých se nejvíce prosadili ARRY od Trojské skály(maj.p.Kratochvíl z Pardubic) a BESIE od Trojské skály , působící doma.
Henner byl menší, zato však velmi harmonický pes s velmi prostorným postojem, (DKK negativní),a s nádherným, sytě černým, dobře uzavřeným, voděvzdorným osrstěním orstěním. Toto jeho osrstění spolu s výborným postojem, výbornou prostornou pohybovou mechanikou a velmi tmavým okem,bylo v té době velkým přínosem, neboť značná část NF psů u nás měla výrazně zvlněnou až otevřenou srst na zádi a nemálo psů a fen mělo vzadu kravský postoj, často spolu se strmým zaúhlením.

Od oněch časů naše chovatelská stanice zopakovala 2x abecedu a nyní je na začátku 3. Podívate-li se do průkazu původu různých Novofundlanďanů nejen u nás,ale i třeba až v Novosibirsku nebo v Argentině, najdete v nich v mnoha případech předky z našeho chovu, kteří někdy víc a někdy míň se zasloužili o rozvoj tohoto plemene. Naším přáním je na to lepší z minulosti chovu navázat a dále vylepšit, (a nejen našeho chovu), a pomoci těm,kteří mají stejný cíl.


Zpět na hlavní stranu

Na stránce naší historie a galerii se sice pomalu, ale průběžně pracuje ...)